PDF

tehniskā apsekošana

Būvju, to skaitā ēku, tehniskās apsekošanas darbu kārtību un saturu nosaka 2001. gada 16. oktobra Ministru kabineta noteikumi nr. 444 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana””.

Būvju tehniskā apsekošana ir būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss. Būves apseko pirms būves renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu projektēšanas, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim, spēkā esošajiem būvnormatīviem un Latvijas nacionālajiem standartiem.

Mājas tehnisko apsekošanu pasūta ēkas pārvaldnieks vai ēkas īpašnieks, noslēdzot līgumu ar ēkas apsekotāju. Būves apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai Būvkomersantu reģistrā (Ekonomikas ministrijas mājaslapa) reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina sertificētu speciālistu, kurš ir atbildīgs par tehniskās apsekošanas kvalitatīvu izpildi.Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_

Twitter jaunumi

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_