PDF

Elektroenerģijas bilance

Elektroenerģijas bilance

Piedāvājam sagatavot elektroenerģijas bilanci saskaņā ar Ekonomikas ministrijas un MK noteikumu prasībām. Elektroenerģijas bilanci izstrādā sertificēts energoauditors. Elektroenerģijas bilance jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 31.janvārim.

MK noteikumos Nr.202 ir noteikts -ja lielais elektroenerģijas patērētājs elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, iesniedzot Ekonomikas ministrijā energoauditora apstiprinātu energobilanci.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.202, energoefektivitātes nodevu piemēro lielajiem elektroenerģijas patērētājam, ņemot vērā tā elektroenerģijas patēriņu. Līdz ar to ja Jūsu uzņēmums nodod apakšlietotājiem noteiktu apjomu un to apliecina auditors, tad Jums būs jāmaksā tikai par šo apjomu nodeva, ja tā pārsniegs 500 Mwh gadā. Savukārt, ja patēriņš būs mazāks par 500 Mwh gadā, tad nodeva vispār nebūs jāmaksā. Ekonomikas ministrija iesniegto informāciju izvērtēs un ņems vērā, veicot energoefektivitātes nodevas aprēķinu.

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_

Twitter jaunumi

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_