PDF

energoaudits

Energoaudits ir procedūra, kas ietver ēkas energoefektivitātes novērtējumu saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi un enerģijas taupīšanas iespēju piedāvājumu. Aprēķina metode aprakstīta Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumos nr. 39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" https://likumi.lv/doc.php?id=258128 un ēku energoefektivitātes likums - https://likumi.lv/doc.php?id=253635

 

Metode nosaka divu veidu ēkas energoefektivitātes novērtējumus: aprēķināto (īpašību) un izmērīto (eksplutācijas). Ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējums (īpašību) balstās uz teorētiskiem aprēķiniem par enerģijas patēriņu ēkas apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā ūdens sagatavošanas un apgaismojuma vajadzībām. Ēkas izmērītās energoefektivitātes novērtējums (eksplutācijas) veicams, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās energījas izmērītajiem daudzumiem.

Energoaudita aprēķinos tiek ņemta vērā ēkas norobežojošo konstrukciju siltumvadītspēja, enerģijas patēriņš apkures, karstā ūdens sagatavošanas, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un iebūvētās apgaismes sistēmas vajadzībām, ņemts vērā arī ēkas novietojums, iekšējais
mikroklimats un ārējie klimatiskie apstākļi. Pēc ēkas energoaudita tiek sagatavoti ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.

Pēc ēkas energoefektivitātes novērtējuma var veikt aprēķinu, lai salīdzinātu un atrastu ekonomiski izdevīgākos risinājumus.

Ēkas energoefektivitātes novērtēšanu veic energoauditors. Energoauditors ir persona, kura saņēmusi tās kompetenci apliecinošu sertifikātu ēku energoefektivitātes jomā. Viņš ir atbildīgs par ēkas energoefektivitātes novērtējuma objektivitāti un aprēķinu rezultātu pareizību.

Sertificēto energoauditoru sarakstu var atrast Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv >Darbības jomas >Mājokļi >Energoefektivitāte > Energoauditoru reģistrs.

Būtiski, lai energoauditors izdarītu savu darbu kvalitatīvi. Energoaudita pārskats ir būtisks dokuments, kas parāda mājas vājākās vietas siltumnoturībā. Speciālists veic mājas apsekošanu un aprēķina ēkas siltuma bilanci (patēriņš, zudumi). Sastādot īstenojamo
pasākumu plānu, energoauditoram ieteicams modelēt situācijas atbilstoši reāli plānotajiem renovācijas pasākumiem.

Papildus energoauditam ir pieejams vēl cits pakalpojums - ēkas termogrāfija.

 

 

 

 

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_

Twitter jaunumi

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_