PDF

Energosertifikāts

Ēkas energosertifikāts - ēkas nodošanai ekspluatācijā

Ēku energosertifikāts jeb pagaidu energosertifikāts jeb energoefektivitātes novērtējums ir dokuments, kurā nosaka ēkas energoefektivitāti. Līdzīgi kā jebkurai elektroprecei ir savs enerģijas patēriņa klasifikators, saskaņā ar jauno būvniecības likumu šāds novērtējums jāveic arī ēkām.

Ēkas energosertifikāts ir instruments, kas potenciālajam ēkas pircējam vai īrniekam dod iespēju uzzināt kāds ir piedāvātās ēkas enerģijas patēriņš ekspluatācijas laikā. Tāpat ēkas energoefektivitātes novērtējums var būt noderīgs pašiem ēku īpašniekiem vai pārvaldītājiem. Novērtējot ēkas energoefektivitāti, energoauditors ne tikai aprēķina kāds ir ēkas enerģijas patēriņš, bet arī dod ieteikumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.

Noteikumi nosaka divu veidu sertifikātus:

-  ēkas energoefektivitātes sertifikāts (esošām ēkām), kas būs derīgs 10 gadus;

-  ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts (jaunbūvēm un rekonstruējamām ēkām), kas būs derīgs 3 gadus.

Pēc ēkas energosertifikātā vai pagaidu energosertifikātā ietvertajiem rādītājiem, ēkas īpašnieks, apsaimniekotājs vai pircējs varēs salīdzināt konkrētās ēkas energoefektivitātes rādītājus ar citām ēkām. Tāpat varēs lemt par iespējām realizēt energoauditora ieteikumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai (piemēram, siltināt ēku).

Lai izvērtētu ēkas komunikāciju iedarbību uz apkārtējo vidi, tiek izmantotas aprēķinātas un izmērītas oglekļa dioksīda emisijas vērtības ( kg CO2/m2), jo tuvāk šie rādītāji ir  nullei, jo mazāka emisija ir ēkai. Ja rādītāji tuvojas 160 kg CO2/m2 , tas nozīmē, ka ēkai ir pārāk liela negatīvā iedarbība uz apkārtējo vidi. Iemesli tam ir divi - kurināmā enerģijas veids un tā emisijas faktors, vai arī paaugstinātais enerģijas patēriņš.

Ēkas energosertifikāts tiek izstrādāts saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likumu - https://likumi.lv/doc.php?id=253635

un Ministru kabineta noteikumiem Nr.348 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode – https://likumi.lv/doc.php?id=258128

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_

Twitter jaunumi

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_