PDF

Energy certificate

Ēkas energosertifikāciju veic:

1) projektējamai, pārbūvējamai vai atjaunojamai ēkai, lai to pieņemtu ekspluatācijā vai pārdotu;

2) ēkas daļai projektējamā, pārbūvējamā vai atjaunojamā ēkā, lai pārdotu šo ēkas daļu, ja tai ir paredzēta individuāla energonesēja vai siltumenerģijas uzskaite;

3) ekspluatējamai ēkai, lai to pārdotu, izīrētu vai iznomātu;

4) ekspluatējamas ēkas daļai, kuras kopējā telpu platība pārsniedz 50 kvadrātmetrus, lai to pārdotu, izīrētu vai iznomātu, ja šai ēkas daļai ir individuāla energonesēja vai siltumenerģijas uzskaite;

5) valsts vai pašvaldības īpašumā esošai vai valsts vai pašvaldības iestādes lietošanā nodotai publiskai ēkai, kuras kopējā telpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus;

6) gadījumos, kad ēkas īpašnieks ir pieņēmis lēmumu par ēkas energosertifikāciju.

Energosertifikātu izstrādā tikai sertificēti energoauditori, saskaņā ar sekojošiem likumiem:

Ēku energoefektivitātes likums - https://likumi.lv/doc.php?id=253635 un

Ministru kabineta noteikumi Nr.348 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode –

https://likumi.lv/doc.php?id=258128

Contact

Nauris Bertmanis

Tel.
+371 2641 8889

E-mail: info@solutionexpert.lv

Address: Keguma street 50 - 29, Riga, Latvia, LV-1039

Follow news Twiter @ SolutionExpert_

Twitter jaunumi

Contact

Nauris Bertmanis

Tel.
+371 2641 8889

E-mail: info@solutionexpert.lv

Address: Keguma street 50 - 29, Riga, Latvia, LV-1039

Follow news Twiter @ SolutionExpert_