PDF

Uzņēmuma energoaudits

Uzņēmuma energoaudits

Energoefektivitātes likums nosaka, ka Lielajiem elektroenerģijas patērētājiem jāveic energoaudits vai jāievieš energopārvaldības sistēma (ISO 50001). Tas jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un derīgs ir 4 gadus.

Lielais elektroenerģijas patērētājs ir uzņēmums, kura elektroenerģijas patēriņš ir virs 500 MWh gadā.

Ekonomikas Ministrijas izstrādāta inforgrafika par prasībām lielajiem energopatērētājiem - https://www.em.gov.lv/files/energetika/lp.pdf

Ekonomikas Ministrijas prasības lielajiem energopatērētājiem – saite.

Kas ir uzņēmuma energoaudits?

Uzņēmuma Energoaudits ir audits, kura laikā tiek noteikta kur un cik lielā mērā tiek patērēta enerģija, kā arī kur tā tiek patērēta lieki, tādejādi atklājot vietu nosakot ko iespējams uzlabot.

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Pulka iela 3, Rīga, Latvija, LV-1007
Faktiskā adrese: Struktoru iela 14A, Rīga, LV-1039, 304.A kabinets
Sekojoiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_

Twitter jaunumi